تأکید معاون شهرسازی و معماری بر تسریع در تهیه «نقشه مدیریت بحران شهر یزد»

تأکید معاون شهرسازی و معماری بر تسریع در تهیه «نقشه مدیریت بحران شهر یزد»

تأکید معاون شهرسازی و معماری بر تسریع در تهیه «نقشه مدیریت بحران شهر یزد»

 

در تداوم هماهنگی جهت تهیه نقشه «مدیریت بحران شهر یزد»، جلسه ای در نیمه مرداد ماه در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تشکیل شد. 

 

در این جلسه که با حضور معاون شهرسازی شهرداری، نماینده ستاد مدیریت بحران استانداری، جمعی از کارشناسان حوزه معاونت های شهرسازی- معماری و خدمات شهری شهرداری یزد، نماینده سازمان آتش نشانی و نیز مشاور برگزار شد. مهدی فعالی ضمن تأکید بر نقش و جایگاه مدیریت بحران در شهر یزد، خواستار تسریع در تهیه و ارائه نقشه مذکور شد.

 

در این جلسه ضمن توصیه نماینده سازمان آتش نشانی مبنی بر شناسایی نقاط بحران زا و بحران زدا،  نماینده معاونت خدمات شهری نیز بر لحاظ نمودن شاخص های جمعیتی، تراکمات، سرانه ها و چگونگی پردازش آنها در طرح تهیه نقشه «مدیریت بحران شهر یزد» تأکید نمود.