تایید آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی در شورای اسلامی شهر یزد

تایید آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی در شورای اسلامی شهر یزد

 

آیین نامه جدید ارزش معاملاتی ساختمان در شورای اسلامی شهر یزد تأیید شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد گفت:  با عنایت به تصویب ضوابط جدید طرح تفصیلی شهر یزد و به استناد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری، آئین نامه جدید ارزش معاملاتی ساختمانی که مبنای عمل کمیسیون های ماده صد می باشد با روش جدید و لحاظ نمودن آیتم های مؤثر در ساختمان من جمله نوع بهره برداری از ساختمان، موقعیت مکانی، میزان تخلف و ... تدوین و پس از جلسات متعدد کارشناسی مورد تأیید شورای اسلامی شهر قرار گرفت. 

فرهمند افزود: به منظور برخورد با تخلفات فاحش و هنجارشکن، خطوط قرمز تخلفات نیز مشخص که به همراه آئین نامه ارزش معاملاتی، ملاک عمل کمیسیون ماده صد قرار خواهد گرفت تا آراء کمیسیون بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی را داشته باشد.