تشكيل اولين جلسه بررسي و هماهنگي طرح ساماندهي مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي

تشكيل اولين جلسه بررسي و هماهنگي طرح ساماندهي مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي 

تشكيل اولين جلسه بررسي و هماهنگي طرح ساماندهي مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي

به گفته ي آقاي مهندس نوري ، مدير پروژه، اولين جلسه بررسي طرح ساماندهي مجموعه يادماني مهدي آذريزدي با حضور نماينده محترم يزد در مجلس شوراي اسلامي، شهردار يزد، اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد، معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري يزد، دبير بنياد آذر يزدي، نمايندگان مشاور و جمعي از كارشناسان حوزه معاونت شهرسازي و معماري روز سه شنبه مورخ 1391/2/12 در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن ارائه طرح توسط مشاور و تصويب مطالعات مرحله اول، مواردي چون تغيير كاربري زمين قبرستان خرمشاه از مذهبي به فرهنگي، فضاي سبز و همچنين خانه مرحوم آذريزدي از مسكوني به فرهنگي جهت احداث موزه آثار ايشان به تصويب رسيد. در ضمن قرار شد آقايان اوليا (نماينده محترم يزد) و مفيدي (معاون محترم اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي) پيگير اخذ بودجه دولتي جهت اجراي طرح در مراجع ذيربط گردند.