تشکیل اولین جلسه تهیه طرح جامع حریم شهر یزد


 
اولین جلسه هماهنگی تهیه طرح جامع حریم شهر یزد در  تاریخ 12/9/92 در محل دفتر طرح تفصیلی شهرداری یزد برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور معاون شهرسازی و معماری، مدیرطرح های توسعه شهری، نمایندگان مشاور معمار و شهرساز فرنهاد و جمعی از کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری برگزار گردید، پس از ارائه توضیحات کلی توسط مهندس دهقان و مهندس فلاح، نماینده مشاور(مهندس جمشیدی) به ارائه برنامه کلی و جامع تهیه طرح در قالب فایل پاورپوینت پرداختند.
   در این جلسه ضمن تاکید بر هماهنگی و همکاری لازم بین شهرداری و مشاور  مقرر گردید به منظور ارتباط مستمر شهرداری با مشاور تهیه کننده طرح  محلی در شهرداری یزد جهت استقراردائم نماینده مشاور در نظر گرفته شود.
 ،