تشکیل جلسه روند طراحی و اجرای مجموعه پردیس بزرگ کویر

تشکیل جلسه روند طراحی و اجرای مجموعه پردیس بزرگ کویر

 

با توجه به قرارگیری پروژه "طراحی مجموعه پردیس بزرگ کویر" به عنوان یکی از مهمترین ردیفهای اصلی طرحهای معماری شهرداری یزد و در تداوم برگزاری جلسات قبلی نشست بررسی روند طراحی و اجرای پارک 150 هکتاری واقع در بلوار نصر مورخ 1397/05/29 با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار یزد، معاون شهرسازی و معماری و نمایندگانی از استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت آب منطقه ای، شرکت آبفا، اداره کل  راهداری برگزار شد.

در این جلسه معاون شهرسازی و معماری بر ایجاد طرح پارکی سازگار با شرایط کم آب و محیط کویری شهر یزد تأکید نمود.

 وی افزود: با توجه به اینکه طرح مزبور بعنوان پایلوت و نمونه در سطح کشور مطرح خواهد بود بر اهمیت موضوع و لزوم هماهنگی و همکاری کلیه دستگاهها در اجرای آن تاکید کرد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات قبلی موضوعاتی چون پیگیری تصویب و اجرای طرح کمربند شمالی شهر یزد بالاخص در محدوده پارک و هم چنین نحوه تخصیص و انتقال آب به محل پارک مورد بررسی قرار گرفت.  

همچنین مقرر شد درجلسه آتی درخصوص پوشش گیاهی متناسب با شرایط کم آب و کویری، نتایج بررسی کارشناسی و علمی ارائه شود.

لازم به ذکر است پارک 150 هکتاری در نزدیکی ورودی شمالی شهر یزد (دروازه قرآن) واقع شده است.

خاطرنشان می سازد با دستور ویژه شهردار محترم جلسات هماهنگی دستگاههای مسئول استان جهت پیگیری مراحل طراحی و اجرای پارک 150 هکتاری روزهای دوشنبه هر هفته در محل سایت پروژه تشکیل می گردد.