تشکیل دهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح ها

تشکیل دهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح ها

 

با هدف ارائه بهتر و کاملتر پروژه ها در جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری، جلسه کمیته فنی مربوطه، با رویکرد بررسی فنی و اخذ نظر مشاوران شهرداری در محل سالن جلسات شهرداری تشکیل شد. 

در این جلسه که به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری تشکیل گردید طرح های مطرح شده از سوی واحدهای مختلف شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و نظرات تکمیلی و اصلاحی درخصوص آنها ارائه شد.

عناوین طرح های مزبور به شرح زیر می باشد:

1-طرح گذر حضرت عباس (ع) واقع در بلوار جمهوری

2- طرح ترافیکی میدان همافر

3 -طرح گذر خلف پارک بزرگ شهر

4-مطالعات و ساماندهی بلوار جمهوری

5- طرح المان میدان صنعت

6-طرح پیرایش پارک آزادشهر