تشکیل هشتمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

تشکیل هشتمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

 

هشتمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز یکشنبه مورخ 1397/07/29 در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی خیابان ایمان

- طراحی شهری خیابان ولیعصر (عج) امامشهر

- طرح تابلوهای مسیر

- طرح اصلاحی پارک آزادشهر

- طرح اصلاح شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر یزد