تشکیل هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

تشکیل هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری روز یکشنبه مورخ 1397/06/11 در سالن جلسات شهرداری یزد تشکیل شد. 

در این جلسه طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

1- طرح 20 متری عفت منشعب از بلوار نواب صفوی
 2-طرح گذر حضرت عباس (ع(
3-طرح سرویس بهداشتی مسجد جامع

4-طرح تابلوهای گردشگری بافت تاریخی

5-طرح مجموعه فرهنگی کوچه علیا
6-طرح مسیر دوچرخه و پیاده راه مسیل
همچنین گزارشی از پیشرفت دو پروژه « طراحی شهری حیاط اطلسی» و « طرح بازآفرینی کارخانه جنوب و پارک هفتم تیر» توسط مشاور طرح مزبور ارائه  گردید.