تشکیل یازدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح ها

تشکیل یازدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح ها

 

یازدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح  در روز چهارشنبه مورخ 1397/06/07 در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه 7 طرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گفت:

1-طرح حیاط اطلسی

2-طرح مجموعه فرهنگی کوچه علیا

3-طرح تابلوهای گردشگری بافت تاریخی

4-طرح المان مجموعه آذریزدی

5-طرح مسیل برای مسیر دوچرخه و پیاده راه

6-طرح مبلمان شهری خیابان قیام

7-طرح سرویس بهداشتی مسجد جامع