تصویب طرح اجرایی شبکه اصلی بلوار شهید موحدین واقع در محله عیش آباد و خیرآباد


 طراحی شبکه اجرایی بلوار شهید موحدین(جوکار) واقع در  محله عیش آباد و خیرآباد که در حوزه معاونت شهرسازی و معماری طراحی گردیده است به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید.
 این طرح در حد فاصل میدان ابوالفضل تا جاده کنار گذر جنوبی با طول تقریبی 3800متر می باشد ، که  عرض آن از میدان حضرت ابوالفضل تا تقاطع 30 متری آمنه خاتون 36 متر و ادامه آن با عرض 50 متر در نظر گرفته شده است.
طرح مذکور پس از ابلاغ به شهرداری یزد جهت اجرا به شهرداری منطقه سه و اداره املاک ارسال گردیده است.