تصویب طرح اجرایی شبکه 16 متری سردوراه منشعب از بلوار سید رضا پاکنژاد به بلوار سید محمد پاکنژاد

تصویب طرح اجرایی شبکه 16 متری سردوراه منشعب از بلوار سید رضا پاکنژاد به بلوار سید محمد پاکنژاد

تصویب طرح اجرایی شبکه 16 متری سر دو راه منشعب از بلوار سید رضا پاکنژاد به بلوار سید محمد پاکنژاد

 

 طرح اجرایی شبکه 16 متری سردوراه منشعب از بلوار سید رضا پاکنژاد به بلوار سید محمد پاکنژاد تصویب شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد: این طرح توسط کارشناس معماری این حوزه تهیه که پس از بحث و بررسی در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسید.

 

به گفته محبوبه جعفرپور کارشناس معماری: این طرح براساس نقشه طرح تفصیلی مصوب بافت فرسوده و طرح تفصیلی جدید با در نظر گرفتن وضع موجود و طرح های مصوب قبلی تهیه که پس از تصویب، جهت اجرا به منطقه دو شهرداری ارسال گردیده است.