تصویب طرح اصلاحی اجرایی و ترافیکی بلوار گلستان

تصویب طرح اصلاحی اجرایی و ترافیکی بلوار گلستان

تصویب طرح اصلاحی اجرایی و ترافیکی بلوار گلستان

 

طرح اجرایی اصلاحی بلوار گلستان جنب پارک پرستار حدفاصل میدان سید حسن نصرا... و تقاطع خیابان منتظر فرج  توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه و پس از بحث و بررسی در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد به تائید رسید.

 

راضیه اسدالائی گفت: پوسته این طرح با توجه به طرح تفصیلی جدید پیشنهادی و براساس نقشه مصوب کمیسیون ماده پنج سال 86 تهیه و طرح ترافیکی داخل آن توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد تهیه شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: اعضاء کمیسیون عمران شورا پس از تائید طرح، جهت اجرای کامل آن خواستار ممنوع بودن صدور هر گونه مجوز برای ساخت و ساز در آن موقعیت، ملزم بودن شهرداری نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز برابر ضوابط و مقررات و نیز صادر نمودن هر گونه سند برای دانشگاه یزد منوط به عقب نشینی شدند.

 

شایان ذکر است این طرح با هدف ساماندهی مسیر موجود و اتصال مناسبتر خیابان منتظر فرج به میدان سید حسن نصر ا... و ساماندهی ترافیکی میدان مذکور تهیه که جهت اجرا به منطقه سه شهرداری ابلاغ شده است.