تصویب کلیات طرح جامع امیرچخماق در شورای اسلامی شهر یزد


مهندس قاضی نسب (مدیر پروژه طرح جامع ساماندهی مجموعه تاریخی امیرچخماق )، از تصویب کلیات طرح مذکور در شورای  اسلامی شهر یزد خبر داد.
 بدنبال پیشبرد کیفی پروژه و تکمیل مطالعات طرح جامع و ساماندهی مجموعه تاریخی امیرچخماق یزد، و در پی ارسال نقشه اصلی طرح از سوی شهرداری یزد(حوزه معاونت شهرسازی و معماری) در اوایل شهریور به شورای اسلامی شهر یزد طرح مذکور در جلسه مورخ 7/6/92 مورد تصویب شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفت.
خاطر نشان می باشد تهیه طرح جامع امیرچخماق در سال 1390 با برگزاری مناقصه سراسری طی عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح آغاز که با تشکیل نزدیک به 15 جلسه کارشناسی بررسی با حضور نمایندگان ثابت دستگاههای ذیربط و با نظر داوران کشوری طی مدت دو سال در مراحل پایانی قرار دارد.
شایان ذکر می باشد پس از تصویب شورای اسلامی شهر یزد مراحل تایید نهایی جهت اجرایی نمودن پروژه در شورای بافت تاریخی و نیز کمیسیون ماده پنج از سوی شهرداری یزد پیگیری خواهد شد.