تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی

تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی


تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی

تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت.

نشست بررسی وضعیت فاضلاب بافت تاریخی و تعیین راهکار مناسب برای حل معضل موجود در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون شهرسازی و معماری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، مشاور طرح و تعدادی از کارشناسان شهرداری واداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، وضعیت فاضلاب بافت تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری در این خصوص گفت: سیستم فاضلاب در بافت تاریخی در شرایط بحرانی قرار دارد و ورود فاضلاب به مسیر قنات وضعیت بسیار بدی را ایجاد کرده است. لذا با توجه به محدودیت های موجود برای اجرا، بایستی مطالعات دقیقی صورت پذیرد و طرح ویژه ای برای این موضوع تهیه شود.

وی درخصوص نتایج این جلسه افزود: در جمع بندی جلسه مقرر گردید مشاور طرح، کلیات شرح خدمات را برای کل عرصه بافت تاریخی مدنظر قرار دهد و شرح خدمات تفصیلی با ارائه جزئیات را برای یک محدوده پایلوت (در حدود 30 هکتار از عرصه) ارائه نماید.