تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی

تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی

تلاش برای بهبود وضعیت فاضلاب بافت تاریخی در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت.

نشست بررسی وضعیت فاضلاب بافت تاریخی و تعیین راهکار مناسب برای حل معضل موجود در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون شهرسازی و معماری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، مشاور طرح و تعدادی از کارشناسان شهرداری واداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، وضعیت فاضلاب بافت تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری در این خصوص گفت: سیستم فاضلاب در بافت تاریخی در شرایط بحرانی قرار دارد و ورود فاضلاب به مسیر قنات وضعیت بسیار بدی را ایجاد کرده است. لذا با توجه به محدودیت های موجود برای اجرا، بایستی مطالعات دقیقی صورت پذیرد و طرح ویژه ای برای این موضوع تهیه شود.

وی درخصوص نتایج این جلسه افزود: در جمع بندی جلسه مقرر گردید مشاور طرح، کلیات شرح خدمات را برای کل عرصه بافت تاریخی مدنظر قرار دهد و شرح خدمات تفصیلی با ارائه جزئیات را برای یک محدوده پایلوت (در حدود 30 هکتار از عرصه) ارائه نماید.