تهيه طرح مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي

تهيه طرح مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي 

تهيه طرح مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي

تهيه طرح ساماندهي قبرستان خرمشاه با هدف ايجاد مجموعه يادماني مرحوم مهدي آذريزدي توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري يزد و به وسيله شركت مهندسين مشاور شبستان يزد در مرداد ماه سال 1390 آغاز گرديد.

به گفته آقاي مهندس نوري ،مدير پروژه، در اين راستا تلاش شده است تا ضمن محوريت قرار دادن آرامگاه مرحوم مهدي آذريزدي به ساماندهي مجموعه قبور، جداره ها و ابينه واقع در قبرستان خرمشاه پرداخته شود و با رويكرد مديريت شهري در افقي دورتر توسعه مجموعه و احياي ارتباط آن با حسينيه خرمشاه و خانه مرحوم آذريزدي واقع در محله خرمشاه (نزديك به حسينيه) ديده شود تا ضمن ساماندهي سيما و منظر شهري ، محيطي مناسب جهت ارتباط فرهنگ دوستان و علاقه مندان به آن مرحوم ايجاد گردد.