تهیه طرح مطالعاتی، طراحی شهری و ترافیکی جاده گازی یزد

تهیه طرح مطالعاتی، طراحی شهری و ترافیکی جاده گازی یزد

تهیه طرح مطالعاتی، طراحی شهری و ترافیکی جاده گازی یزد

 

طرح ساماندهی ترافیکی و طراحی شهری مسیر جدید ارتباطی (جاده گازی)، کامل کننده رینگ شهری با هدف تخلیه ترافیک شهری و اتصال بخش شمالی و جنوبی درمحدوده غربی و شرقی شهر یزد به طول 12 کیلومتر (از ابتدای شهرک طوبی و اندیشه تا بلوار شهید دهقان) که حدود 2/5 کیلومتر آن از اراضی دانشگاه یزد عبور می کند در دست تهیه و اقدام می باشد. با انجام این طرح کاهش اتلاف وقت و همچنین کاهش آلودگی ها را در این بخش از رینگ شهری می توان انتظار داشت. 

شایان ذکر است گزارش «مبنای نظری و بخشی از مرحله شناخت» این پروژه توسط مشاور ارائه گردیده است.

مدیر پروژه : سعید شایگان