جلسه «طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد» برگزار شد.

جلسه «طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد» برگزار شد.

جلسه «طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد» برگزار شد.

 

جلسه بررسی مطالعات طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد با حضور مدیران و کارشناسان شهرداری یزد در سالن جلسات شهرداری برگزار شد. 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری یزد در این جلسه بخش دوم  قرارداد  تحت عنوان «بررسی شرایط وضع موجود رنگ و مصالح در شهر یزد» بوسیله مشاور طرح ارائه گردید و توسط کارشناسان حوزه معاونت معماری و شهرسازی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

 

هم چنین در این جلسه مقرر گردید وضعیت نور و مصالح در گذرها و محلات جدید الاحداث (اراضی فراز، مهرآوران، طوبی، صحرا، مقداد و اسکان های غیر رسمی از جمله کشتارگاه، حسن آباد و جاده فرودگاه) مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. 

 

شایان ذکر است این طرح با هدف ساماندهی نمای فضای شهری و هماهنگی این فضاها در سطح شهر یزد با تأکید بر نقش عوامل اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی از سال گذشته در دستور کار حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد قرار گرفته است.