جلسه توجیهی پنل مدیریت سامانه جامع نظارت عالیه

جلسه توجیهی پنل مدیریت سامانه جامع نظارت عالیه

 

جلسه توجیهی پنل مدیریت سامانه جامع نظارت عالیه بمنظور کنترل تخلفات ساختمانی در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، مدیران و مسئولان اجرایی مناطق شهرداری در تاریخ 1397/07/25  برگزار گردید. 

در این جلسه نرم افزار طراحی شده توسط اداره کل راه و شهرسازی درخصوص بازرسی ساخت و سازها بمنظور   بهبود وضعیت ساخت و ساز در سطح شهر ارائه شد. شناسنامه دار شدن و ثبت کلیه سوابق فنی و اجرائی  ساختمانها از جمله مواردی است که در با اجرای این طرح قابل رویت می باشد.

همچنین در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیر نظارت بر ساخت و سازها، نماینده مدیران و اجرائیات مناطق، فاوا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی تشکیل تا دراین زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.