جلسه شورای مرکزی کارگروه "یزد، شهر پایدار"

جلسه شورای مرکزی کارگروه "یزد، شهر پایدار"

جلسه شورای مرکزی کارگروه "یزد، شهر پایدار" روز چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 9:30 در محل سالن جلسات شهرداری یزد تشکیل شد.

 

این جلسه به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و با دعوت از مدیران و نمایندگان دستگاه های مختلف نظیر معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر، شهردار، ادارات راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، محیط  زیست، سازمان صدا و سیما، معاونت ها، مدیریان و سازمان های شهرداری، دانشگاه یزد، سازمان نظام مهندسی و نمایندگان انجمن های مدیریت سبز ایران، مهندسان مکانیک ایران، کمیته گردشگری پایدار استان، انجمن صنفی مهندسان معمار یزد و شورای ساختمان سبز ایران تشکیل گردید.

 

در ابتدای جلسه مهندس فرهمند معاون شهرسازی و معماری ضمن خیر مقدم به مدعوین جلسه توضیحاتی در خصوص بحث ورود به موضوع پایداری در پروژه ها و فرآیند های مختلف و لزوم تشکیل این کارگروه ارائه نمود. در ادامه ابوطالبی از کارشناسان این معاونت و مسئول پیگیری تشکیل کارگروه به تشریح فعالیت های هیات موسس تاکنون و برنامه های مد نظر برای این کارگروه پرداخت. تدوین پیش نویس اساسنامه کارگروه، تعیین و دعوت از مجموعه های تاثیرگذار به عنوان عضو شورای مرکزی، برگزاری جلسات دو جانبه و چند جانبه و همچنین تعیین کمیته های تخصصی و تقسیم بندی اعضا در کمیته ها از جمله اهم فعالیت های هیات موسس تاکنون بوده است. همچنین در کنار پیگیری موضوع تشکیل کارگروه، این هیات با تصویب شورای شهر و ابلاغ شهردار به معاونت شهرسازی،  مسئولیت شرکت در فرآیند جایزه جهانی شهر سبز را بر عهده داشته که پس از جمع آوری و تکمیل مستندات لازم ، طی جلسه ای با حضور ارزیابان بین المللی بنیاد جهانی انرژی 39 پروژه منتخب در قالب 11 دسته به این کارشناسان ارائه شده است و خوشبختانه نظر مثبت ارزیابان این نهاد بین المللی را برای تخصیص جایزه جهانی شهر سبز به همراه داشته است. اعطای این جایزه در هجدهمین همایش بنیاد جهانی انرژی و همزمان با اجلاس جهانی آب، 25 و 26 دی ماه سال جاری در محل سالن اجلاس سران، خواهد بود.

 

در ادامه و مطابق دستورکار جلسه، توضیحاتی در خصوص ماده های اهداف و ارکان پیشنویس اساسنامه تهیه شده به عنوان بخش های اصلی اساسنامه ارائه شد. همچنین کمیته های تخصصی تعریف شده و اعضای مرتبط هرکدام معرفی شد. پاسخگویی به سوالات و اخذ پیشنهادات مدعوین بخش بعدی جلسه بود که اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد آنها پرداختند. مهمترین موضوعات در این بحث پیشنهاد عضویت سایر مجموعه ها در کمیته ها، اضافه شدن مواردی به اهداف کارگروه، تاکید بر بحث آموزش، بررسی حقوقی اساسنامه و جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی مصوبات بود.

 

در جمع بندی مباحث مطرح شده، دکتر جمالی نژاد، شهردار یزد ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، شهر را به مانند موجود زنده ای تشبیه کرد که به دنیا می آید، رشد می کند و در این مسیر به حیات خود ادامه میدهند. بسیاری از شهرها در طول تاریخ از بین رفته اند ولی یزد نمونه واقعی یک شهر پایدار و زنده تاریخی است که برای پایدار ماندن و حیات بخشی به آن بایستی مفهوم شهر پایدار در آن احیا شود. همچنین شهردار یزد پیشنهاد اجرای مبحث پایداری در یکی از محلات را به عنوان طرح پایلوت ارائه نمود. در پایان صحبت، دکتر جمالی نژاد ضمن تبریک کسب عنوان شهر سبز از بنیاد جهانی انرژی، خواهان استفاده حد اکثری از این عنوان در راستای بهبود کیفیت پروژه های شهری شد و با تاکید بر دوری از استفاده شخصی از این جایزه، پیگیری پروژه های ارائه شده و اخذ نتیجه پیشرفت کار و ارزیابی آن را خواستار شد.

 

بخش پایانی جلسه صحبت و جمع بندی مهندس فرهمند بود که با تشکر از حضور اعضا، هدف اصلی این کارگروه را ارتقای کیفیت زندگی مردم دانست و کسب این جایزه را به عنوان ابزاری برای پیشرفت کار مناسب ارزیابی کرد. وی تصریح کرد تلاش برای تعریف پروژه ها، تدوین دانش فنی و تصویب طرح ها بر اساس معیارهای پایداری مبنای کار این کارگروه بوده و همکاری همه نهاد ها و مجموعه ها در تحقق این هدف ضروری به نظر می رسد.

 

شایان ذکر است موضوع پایداری از مهمترین مواردی است که در برنامه ریزی های نوین شهری و در جهت بهبود کیفیت پروژه ها مطرح می گردد. این مبحث چهار زمینه "توجه به مسایل زیست محیطی"، "توجیه اقتصادی پروژه"، "تاثیرات اجتماعی فرآیند "و "همسویی و استفاده بهینه از تکنولوژی های روز" را شامل میگردد.