جلسه هماهنگی راه اندازی میز خدمت شهرسازی در مناطق برگزار شد.

جلسه هماهنگی راه اندازی میز خدمت شهرسازی در مناطق برگزار شد.

 

پیرو جلسات کارگروه میز خدمت شهرداری، جلسه هماهنگی بمنظور راه اندازی میز خدمت شهرسازی در مناطق در روز دهم بهمن ماه در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها برگزار شد.

 

علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و تهیه مقدمات، میز خدمت در منطقه چهار شهرداری بصورت پایلوت راه اندازی شده و با برگزاری جلسات هماهنگی با سایر مناطق ان شاء الله تا پایان سال در مناطق یک و دو نیز راه اندازی می گردد. وی افزود در منطقه چهار نیز فرآیند صدور پروانه از طریق میز خدمت انجام خواهد شد.

 

لازم به ذکر است در این روش کلیه مراحل کار اعم از شهرسازی، مالی و املاک صرفاً توسط یک کارشناس انجام شده و نیاز به مراجعه به واحدهای مختلف شهرداری نمی باشد.