جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای مدیریت نظارت هوایی شهر

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای مدیریت نظارت هوایی شهر


جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای مدیریت نظارت هوایی شهر

به منظور بررسی و نیاز سنجی مناطق شهرداری برای برداشت عکس هوایی و محدوده های مورد نظر جلسه ای باحضور نمایندگان معاونت شهرسازی ، برنامه ریزی و سازمان فاوا در دفتر معاونت شهرسازی شهرداری یزد برگزار گردید.

 

در این جلسه ضمن بررسی محدوده هایی که نیاز به عکس برداری در فواصل زمانی نزدیکتر دارد، بر نحوه عکس برداری با هواپیما بصورت سالیانه و با پهباد بصورت فصلی جهت کنترل و نظارت بر ساخت و سازها تاکید گردید. مهندس شرافت معاونت شهرسازی شهرداری یزد در گفتگو با خبر نگار روابط عمومی معاونت ضمن اعلام خبر فوق خاطر نشان کرد : یکی از پیش نیازهای برنامه ریزی و کنترل شهری داشتن اطلاعات دقیق و بروز از وضعیت موجود شهر است که یکی از آنها تصویر برداری به موقع و تحلیل هایی درست و دقیق از حرکت به سوی آینده است و معاونت شهرسازی و‌معماری برای به روز بودن برنامه های پیشنهادی برای شهر سازی شهر یزد بر این امر تاکید داشته و با جدیت پیگیری می کند