دهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

دهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد دهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز یکشنبه  یازدهم آذر ماه در سال جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که مجتبی فرهمند شهردار منتخب، سفید رئیس شورای اسلامی شهر، اعضاء شورا، مدیران مناطق و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح گذر 12متری منشعب از خیابان شهید خلیل حسن بیگی

-  طرح اکوپارک 150 هکتاری بلوار نصر

- طرح بدنه بلوار فقیه خراسانی

-  چگونگی حذف یا اصلاح طرحهای اجرایی دارای مغایرت با طرح تفصیلی

- طرح دسترسی میدان میوه و تره بار

- طرح اصلاح هندسی تقاطع خیابان منتظر فرج با خیابان استاد احمد آرام
- طراحی شهری قسمتی از اراضی مجاور بلوار کوثر