سایر طرح ها در سال 95

 

-اصلاح طرح ترافیکی بلوار شهید جعفرزاده به بلوار شهید قندی (تهیه طرح تفکیکی زمینی واقع در شهرک طوبی)        تصویر طرح         
- طرح پوسته اولیه تقاطع بلوار پروفسور حسابی و دانشجو تصویر طرح      
- طرح ساماندهی اراضی مهرآوران مجاور دخمه تصویر طرح      
- طرح تفکیکی قطعه  زمینی واقع در بلوار فضیلت تصویر طرح      
- طراحی پارکینگ بلوار شهید قندی تصویر طرح   تصویر طرح       
- طرح معماری محوطه سازی سایت آتش نشانی بلوار صابر یزدی تصویر طرح      
- طرح تفکیکی زمینی واقع در بلوار خاتم تصویر طرح      
- طرح کفسازی گذر حاج یوسف تصویر طرح      
- طرح کفسازی گذر خواجه خضر تصویر طرح      
- طرح سرویس بهداشتی پشت مسجد امیرچقماق تصویر طرح      
- طرح کفسازی گذرهای اصلی بافت قدیم  شهر یزد تصویر طرح تصویر طرح    تصویر طرح       تصویر طرح  
- طراحی معماری مجموعه فرهنگی، خدماتی و پارکینگ محله فهادان تصویر طرح تصویر طرح    تصویر طرح