سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در مورخ 13/3/91افتتاح گردید.

سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در مورخ 13/3/91افتتاح گردید. سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در  مورخ 13/ 91/3 افتتاح گردید.

مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد.

سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد به شماره 21 و با مسئولیت مهندس محمد رضا بیگی بندرآبادی جهت انجام امورمربوط به شهرسازی منطقه 2 در بلوار طالقانی ، کوچه آتش نشانی، روبروی آزمایشگاه مرکزی روز شنبه مورخ 13/ 91/3 با حضور جناب آقای حجت الاسلام مطهریان و میرحسینی اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد، شهردار محترم یزد و شهرداران مناطق و ناحیه تاریخی مسئولین دفاتر کارگزاری و تعدادی از کارشناسان شهرداری افتتاح گردید.

همچنین دبیر دفاتر کارگزاریها متذکر شد در آینده نزدیک سه دفتر کارگزاری با مسئولیت افراد ذیل در مناطق سه گانه به ترتیب ذیل افتتاح خواهد شد:

1-   شهرداری منطقه یک با مسئولیت جناب آقای مهندس موهبت

2-   شهرداری منطقه دو با مسئولیت جناب آقای مهندس بابایی

3-   شهرداری منطقه سه با مسئولیت جناب آقای مهندس تربتی