سومین نشست کارگروه شهر دوستدار کودک

سومین نشست کارگروه شهر دوستدار کودک

 

سومین نشست کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور عامری عضو شورای اسلامی شهر، فرهمند معاون شهرسازی و معماری، صالحیان معاون خدمات شهری، ملازینلی و صفدر پور رؤسای سازمان های فرهنگی ورزشی اجتماعی و سیما و منظر  روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه در دفتر معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید. 

در این جلسه درخصوص تبدیل باغ فخار به پارک ویژه کودکان، ایجاد پارک کلینیک تخصصی در زمینه رشد حوزه های شناختی کودکان و تقویت جسمانی و تعادلی و تمرکزی بزرگسالان، ایجاد پارک خلاقیت و بازیافت و اقدام  در راستای تهیه طرح ارزیابی کیفیت محیطی و اسناد برنامه ریزی شهر یزد بحث و تبادل نظر شد.

مجتبی فرهمند دراین خصوص گفت: براساس تعاریف سازمان های بین المللی نظیر یونیسف، در حدود 35% جمعیت شهر یزد را کودکان تشکیل می دهند و این موضوع ضرورت عزم و توجه جدی ما را به نیازهای این گروه از شهروندان آشکار می سازد. 

وی افزود: تلاش داریم تا ضمن اقدامات کالبدی و فرهنگی مناسب، در زمینه شناسایی بهتر وضع موجود، تهیه ضوابط مربوطه و در نهایت تدوین طرح جامعی در مسیر دستیابی به شهری دوست دار کودک قدم برداریم.