سی و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

سی و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.


سی و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

سی و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری، محمود دهقان معاون امور زیربنایی و جمعی از مدیران  و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح ترافیکی میدان صاحب الزمان

 - طرح پارک بانوان ابوطالب

 - مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پلاتو منطقه سه واقع در مهرآوران