سی و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

سی و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.


سی و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

سی و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که عباسی عضو شورای اسلامی شهر، جمعی از مدیران  و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح مرمت و احیای خانه صدرالعلما

- طرح پیرایش و ساماندهی میدان شهید بهشتی

- طرح مجموعه رفاهی تفریحی کارکنان شهرداری