طراحی آبنما کف خشک در پارک باغ ملی

طراحی آبنما کف خشک در پارک باغ ملی

طراحی آبنما کف خشک در پارک باغ ملی

 

به دنبال آزادسازی محدوده استخر شنای باغ ملی و الحاق آن به مجموعه پارک باغ ملی در چند ماه گذشته، موضوع تهیه طرح آبنما کف خشک استخر باغ ملی در حوزه معاونت معماری و شهرسازی مورد مطالعه قرار گرفت و طرح آن تهیه شد.

 

به گفته "مهدی قاضی نسب" مشاور و طراح پروژه فوق، در این طرح با بهره گیری و الهام از "آرم شهرداری یزد" در قالب طرح گل شش پر (به عنوان عنصر طبیعی) در مرکز تقارن فضای کلی استخر و استفاده از عنوان "باغ ملی"  و نیز با ایجاد تأسیسات آبنما کف خشک بصورت ویژه جهت حرکت پرتابی آب هماهنگ با نور و صدا تلاش گردیده فضایی با نشاط و مفرح را برای بهره برداران به ویژه شهروندان یزدی ایجاد کند.  

 

بنا به اظهار مشاور طرح؛ از جمله ویژگی های طرح بهره برداری از "نقش اسلیمی" در کف استخر به صورت تغییر بافت و رنگ با مصالح کاشی شکسته  به منظور ایجاد منظر دید مطلوب مخاطبان پارک در طول روز می باشد که در ابعاد 12*36 طراحی شده است.   

 

قاضی نسب در مورد خصوصیات معماری طرح چنین اظهار می دارد: نکات قابل توجه در طراحی استفاده حداکثری از توانمندی های فناوری تأسیسات در ایجاد طرحهای متنوع با بهره گیری از ترکیب عناصری چون «نور، صوت، حرکت آب و ...» در آبنمای کف خشک با هدف روح بخشیدن و ایجاد فضایی مفرح و پرنشاط (با استفاده از ریتم های تلفیقی حرکت آب) بوده تا شرایط مطلوبی را در قدیمی ترین پارک شهر یزد فراهم آورد.

 

مشاور معماری طرح در پایان از همکاری کارشناسان تأسیسات سازمان پارکها در روند تهیه طرح تأسیساتی آبنما کف خشک قدردانی نمود.