طراحی پارک ملت با رویکرد بوستان نقاشی

طراحی پارک ملت با رویکرد بوستان نقاشی

 

جلسه بررسی روند پیشرفت بازپیرایی پارک های منتخب مناطق شهرداری، صبح روز چهارشنبه چهاردهم آذر ماه در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تشکیل شد.

این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف شهرداری یزد برگزار گردید، مشاوران هر منطقه به توضیح اقدامات و طراحی های صورت گرفته تاکنون پرداختند.

پارک ملت در منطقه یک با موضوعیت پارک نقاشی، پارک مارکار در منطقه دو با رویکرد توجه ویژه به بازطراحی دریاچه آن، پارک آزادگان  در منطقه سه و بوستان وحشی بافقی در منطقه بافت تاریخی پروژه هایی بودند که طی این جلسه مورد بررسی  و طرح های ارائه شده توسط مشاوران مورد نقد قرار گرفت.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری در این خصوص گفت: پیشرفت های بسیار خوبی در بحث طراحی و اجرای پارک های ملت و وحشی بافقی صورت گرفته و برای پارک مارکار نیز با توجه به وسعت آن فازبندی صورت گرفته است ولی در بحث پارک آزادگان بایستی با تلاش بیشتری کار شود تا طرح مناسبی تهیه و تا پایان سال به اجرا برسد.

وی افزود : هدف ما در بحث بازپیرایی پارک ها توجه به سابقه و کاربری پارک، توجه به نیازهای منطقه و شهر و در نهایت ایجاد فضایی برای حضور بانشاط شهروندان و افزایش حیات اجتماعی مردم در بستر شهر می باشد. امیدواریم با تلاش همکاران در حوزه های مختلف،  این پروژه تا پایان سال 97 به بهره برداری برسد.

شایان ذکر است طراحی پارک آزادشهر در منطقه چهار قبلاً انجام گرفته است و پس از اخذ مصوبات لازم در حال حاضر در حال اجرا می باشد.