طراحی پارک گلستان شرقی واقع در آزاد شهر جنب میدان بانوی شهید در دو فاز

طراحی پارک گلستان شرقی واقع در آزاد شهر جنب میدان بانوی شهید در دو فاز


طراحی پارک گلستان شرقی واقع در آزاد شهر جنب میدان بانوی شهید در دو فاز

بنا به درخواست منطقه چهار شهرداری یزد طراحی پارک گلستان شرقی واقع در آزاد شهر جنب میدان بانوی شهید در دو فاز به معاونت شهر سازی و معماری ارجاع و در فاز اول فضای سبز مجاور مهد کودک توسط مهندسین معمار این حوزه طراحی گردید.

لازم به ذکر است مساحت فضای سبز مذکور۱۱۶۰ متر مربع است و با توجه به قرار گیری مهد کودک در قسمت جلویی و عدم وجود چشم انداز کافی به دیگر نقاط پارک، این موضوع با مصوبه کمیسیون ماده ۵ اصلاح گردیده است.

همچنین به منظور تامین نفوذ پذیری حداکثری بصری و حرکتی پار‌ک، از هندسه مدولار در طراحی بهره گرفته شده است و همچنین به دلیل تراکم بالای جمعیت ساکن در اطراف و استفاده مداوم از پارک ، مصالح مقاوم نظیر واش بتن و سنگ جاوید معرفی شده است.