طراحی کوچه 19 پاسداران

طراحی کوچه 19 پاسداران


طراحی کوچه 19 پاسداران

بنا به درخواست منطقه سه شهرداری یزد، کوچه ۱۹ بلوار پاسداران توسط مهندسین معمار حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد طراحی و جهت اجرا به منطقه سه ابلاغ گردید.

لازم به ذکر است : مساحت پلاک مذکور ۱۴۵۰ متر مربع و با کاربری گذر پیاده و فرهنگی طراحی گردیده است.