طرح اجرائی ساماندهی پیاده روی بلوار خامنه ای

طرح اجرائی ساماندهی پیاده روی بلوار خامنه ای

طرح اجرائی ساماندهی پیاده روی بلوار خامنه ای

 

طرح اجرائی ساماندهی پیاده روی بلوار خامنه ای حدفاصل میدان دانش آموز و گندم وار توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شد.

 

به گفته مریم انوری: این طرح براساس طرح اجرایی مصوب بلوار خامنه ای (پیاده رو با عرض 7/5 متر) و نیز مصوبات کمیسیون ماده پنج درخصوص نوار سبز- پارکینگ تهیه که جهت اجرا به منطقه سه شهرداری ارسال شده است. وی افزود الگوهای این طرح در سه تیپ به صورت:  پیاده رو بدون نوار سبز- پارکینگ، پیاده رو با نوار سبز- پارکینگ به عمق 5 متر و پیاده رو با نوار سبز- پارکینگ به عمق 7/5 متر می باشد.

 

شایان ذکر است ایجاد پیاده روی ممتد با سایه اندازی درختان و نیز لایه هایی از فضای سبز برای پوشش آلودگی های بصری نماهای موجود از جمله مواردی است که در این طراحی در نظر گرفته شده است.