طرح اجرایی اصلاحی پوسته سه راه آبنما به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شد.

طرح اجرایی اصلاحی پوسته سه راه آبنما به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شد.

طرح اجرایی اصلاحی پوسته سه راه آبنما به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شد.

 

طرح اجرایی اصلاحي پوسته تقاطع آبنما توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه و به اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ارسال شد.

 

مریم انوری کارشناس معماری در این خصوص گفت: طرح اجرایی جدید پوسته آبنما براساس طرح اجرایی قبلی، طرح تفصیلی پیشنهادی جدید و طرح بافت فرسوده شهر یزد و منطبق بر وضع موجود تهیه شده است. وی افزود: در این طرح، عرض بلوار سید محمد پاکنژاد براساس طرح تفصیلی بافت فرسوده از 30 متر  به 34 متر افزایش یافته است. 

 

انوری گفت: با توجه به اینکه در وضع موجود راستگرد بلوار سید محمد پاکنژاد، پوسته پیاده رو عقب‌ تر از طرح اجرایی قبلی می باشد، لذا طبق نقشه های طرح تفصیلی بافت فرسوده و مباحث ترافیکی اصلاح گردیده است. 

 

لازم به ذکر است طرح اجرایی قبلی تقاطع براساس طرح تفصیلی شهر بُد تهیه  شده و به تأیید قائم مقام شورای اسلامی شهر یزد رسیده است.