طرح اجرایی شبکه 24 متری دانش پایه تصویب شد.

طرح اجرایی شبکه 24 متری دانش پایه تصویب شد.

طرح اجرایی شبکه 24 متری دانش پایه تصویب شد.

 

طرح اجرایی شبکه 24 متری دانش پایه حدفاصل بلوار نواب صفوی و بلوار مشیر که توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شده بود، پس از بحث و بررسی در شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسید.

 

محبوبه جعفرپور گفت: این طرح که با در نظر گرفتن وضع موجود محل و براساس طرح تفصیلی پیشنهادی جدید، طرح آماده سازی مصوب اراضی شمال گذر مذکور و نیز طرح های اجرایی مصوب مجاور، تهیه شده بود جهت اجرا به منطقه یک شهرداری ابلاغ می گردد.  

 

لازم به ذکر است هدف از تهیه این طرح اتصال شبکه دانش پایه به بلوار نواب صفوی است و درخصوص دسترسی های ورودی گذر مذکور به بلوار نواب صفوی با حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد هماهنگی لازم صورت گرفته است.