طرح اجرایی قسمتی از مسیل تصویب شد.

طرح اجرایی قسمتی از مسیل تصویب شد.

طرح اجرایی قسمتی از مسیل تصویب شد.

 

طرح اجرایی قسمتی از مسیل حدفاصل سه راه یزدباف و کوچه بیست و پنجم منشعب از بلوار جمهوری اسلامی در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد: این طرح با طول حدوداً یک کیلومتر و عرض 35 متر براساس طرح تفصیلی بافت فرسوده و مسیل وضع موجود طراحی شده است.  همچنین کلیه تعهدات شهرداری بر روی پلاکهای واقع در محدوده طرح توسط شهرداری منطقه یک مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. شایان ذکر است هدف از تهیه این طرح ساماندهی پوسته مسیل می باشد. 

این طرح جهت اجرا به منطقه ابلاغ شد.