طرح تفصیلی بافت فرسوده شهر یزد ابلاغ گردید.


طرح تفصیلی بافت فرسوده شهر یزد ابلاغ گردید.
مهندس امید فتاحی سرپرست بافت فرسوده از ابلاغ طرح بافت فرسوده شهر یزد خبر داد. وی افزود که این طرح پس از تصویب کمیسون ماده پنج و تایید آن از سوی شورای محترم اسلامی شهر یزد، جهت اجرا به مناطق سه گانه شهرداری یزد ابلاغ گردید.
قابل ذکر می باشد که بافت فرسوده شهر یزد حدود 4/1 (یک چهارم) مساحت محدوده قانونی شهر یزد (2619 هکتار) شامل می شود که از این مقدار 2100 هکتار آن بافت فرسوده و مابقی آن بافت تاریخی شهر یزد را تشکیل می دهد.