طرح جانمایی مجتمع بین راهی خدماتی- رفاهی پایانه مسافربری تهیه شد.

طرح جانمایی مجتمع بین راهی خدماتی- رفاهی پایانه مسافربری تهیه شد.

طرح جانمایی مجتمع بین راهی خدماتی- رفاهی پایانه مسافربری تهیه شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد: موقعیت طرح مذکور محدوده حدفاصل جاده کنار گذر یزد- کرمان و پایانه مسافربری یزد می باشد که با هدف تأمین آسایش مسافرین و نیازهای فنی پایانه مسافربری جانمایی شده است.

 

شایان ذکر است مساحت سایت 283038 مترمربع است و مساحت محدوده قابل ساخت و ساز  121950 مترمربع می باشد که موارد زیر از جمله عناصر موجود در این طرح می باشد.  

  • مجموعه رفاهی رانندگان وسایل نقلیه (سواری، مسافربری)
  • بخش درمانی و اطلاع رسانی
  • جایگاه سوخت
  • تعمیرگاه
  • مجموعه رفاهی رانندگان وسایل نقلیه باری
  •