طرح ساماندهی مجموعه امیر چخماق

طرح ساماندهی مجموعه امیر چخماق 

مهندس مهدی قاضی نسب مدیر پروژه طرح ساماندهی مجموعه امیر چخماق از انتخاب  مشاور جهت تهیه طرح مزبور خبر داد.

بدنبال پیگیریهای حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و پس از انجام فراخوان سراسری جهت انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع ساماندهی مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد و تهیه لیست کوتاه مهندسین مشاور طی جلسه کمیسون عالی معاملات شهرداری یزد درتاریخ 4/12/90کنسرسیوم مشاورپیمون و زمین ساخت به عنوان مشاور تهیه طرح انتخاب گردیدند.