طرح ساماندهی مجموعه امیر چخماق


 

مهندس مهدی قاضی نسب مدیر پروژه طرح ساماندهی مجموعه امیر چخماق از انتخاب  مشاور جهت تهیه طرح مزبور خبر داد.

بدنبال پیگیریهای حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و پس از انجام فراخوان سراسری جهت انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع ساماندهی مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد و تهیه لیست کوتاه مهندسین مشاور طی جلسه کمیسون عالی معاملات شهرداری یزد درتاریخ 4/12/90کنسرسیوم مشاورپیمون و زمین ساخت به عنوان مشاور تهیه طرح انتخاب گردیدند.