طرح فضای سبز بلوار فردوسی تهیه شد.

طرح فضای سبز بلوار فردوسی تهیه شد.

طرح فضای سبز بلوار فردوسی تهیه شد.

طرح فضای سبز بلوار فردوسی توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری تهیه شد. 

محبوبه جعفرپور گفت: این طرح فضای سبز در زمینی به مساحت 680 مترمربع طراحی شده است که طرح آبنما و فضای نشیمن از جمله مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.