طرح فضای سبز پارک مهرآوران تهیه شد.

طرح فضای سبز پارک مهرآوران تهیه شد.

طرح فضای سبز پارک مهرآوران تهیه شد.

 

طرح فضای سبز پارک مهرآوران واقع در بلوار صیاد شیرازی (محدوده طرح های آماده سازی اراضی مهرآوران) توسط کارشناس معماری حوزه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد تهیه شد.

 

محبوبه جعفرپور گفت: کاربری زمین مورد نظر در طرح آماده سازی بصورت فضای سبز است. وی افزود: ابتدا طرح تهیه شده پیشنهادی به صورت نصب بنر جهت اخذ نقطه نظرات اهالی ساکن در آن محدوده مورد نظرسنجی قرار گرفت. و پس از لحاظ کردن نظرات پیشنهادی اهالی، طرح اجرایی نهایی تهیه و جهت اجرا به منطقه سه شهرداری ارسال گردید.   

 

جعفرپور گفت: مساحت فضای سبز طراحی شده حدود 1420 مترمربع می باشد که موارد زیر در این طرح لحاظ شده است :

-زمین اسکیت به مساحت 150 مترمربع

-زمین بازی کودکان به مساحت  175 مترمربع

-محل گفت و گو به مساحت 62 مترمربع

-4 عدد آلاچیق هر کدام به مساحت 30 مترمربع.