طرح فضای سبز کوچه دیانت تهیه شد.

طرح فضای سبز کوچه دیانت تهیه شد.

طرح فضای سبز کوچه دیانت تهیه شد.

 

طرح اجرایی فضای سبز کوچه 5 دیانت منشعب از خيابان سخاوت واقع در شهرک رزمندگان توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شد.

 

مریم انوری گفت: اين راسته‌ پياده در طرح آماده سازی  شهرک رزمندگان در مجاورت  پارک محله ای، مسجد و دبستان می باشد كه تمهيدات لازم در جهت هماهنگي با آنها در نظرگرفته شده است. وی افزود مساحت فضای سبز طراحی شده حدود 2600 مترمربع می باشد که فضاهايي براي سرريز فعاليتهاي مجاور، مسيرهايي به منظور برقراري ارتباط ميان آنها از جمله مواردی است که در این طراحی در نظر گرفته شده است.  

 

این طرح جهت اجرا به منطقه سه شهرداری ارسال شده است.