طرح مسیر 45 متری ورودی خلدبرین تصویب شد.

طرح مسیر 45 متری ورودی خلدبرین تصویب شد.

طرح مسیر 45 متری ورودی خلدبرین تصویب شد.

 

طرح اجرایی مسیر 45 متری ورودی خلدبرین که توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شده بود در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی به تصویب رسید.

 

راضیه اسدالائی گفت: این مسیر در جهت جنوب خلدبرین و در داخل حریم شهر یزد قرار دارد که پس از بررسی در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ضمن رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای ذیربط و حریم طبیعی و مصنوع مورد تصویب قرار گرفته است. وی افزود درخصوص طراحی میدان و ورودی های میدان های مشخص شده در نقشه طرح مذکور و نیز طرح کل مسیر هماهنگی های لازم با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد صورت گرفته است.

 

لازم به ذکر است هدف از تهیه این طرح، تسهیل در ترافیک ورودی و خروجی خلدبرین و همچنین مشخص نمودن محدوده و حریم خلدبرین میباشد.

 

شایان ذکراست مجموع طول مسیرهای طراحی شده با عرض 45 متری، 1500 متر می باشد.