طرح پارکینگ- نوار سبز بلوار امام جعفر صادق (ع) تهیه شد.

طرح پارکینگ- نوار سبز بلوار امام جعفر صادق (ع) تهیه شد.

طرح پارکینگ- نوار سبز بلوار امام جعفر صادق (ع) تهیه شد.

 

طرح پارکینگ- نوار سبز بلوار امام جعفر صادق (ع) توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه و جهت اجرا به منطقه دو شهرداری ارسال شد.

 

راضیه اسدالائی کارشناس معماری در این خصوص گفت:  نوار سبز بلوار امام جعفر صادق (ع) به عرض 10 متر است که در این طرح، نوار سبز مذکور به صورت پارکینگ- نوار سبز طراحی شده است. وی افزود: طراحی مسیرهایی جهت پیاده روی، دوچرخه سواری و حرکت نابینایان، فضاهایی برای استراحت با لحاظ کردن مبلمان شهری، کفسازی و پارکینگ در فواصل مختلف و ... از جمله مواردی است که در این طرح لحاظ شده است.

 

اسدالائی گفت: از ویژگی های این طرح، طراحی در 5 تيپ  a، b،  c، d و e  می باشد که براساس وضع موجود محل همانند قطعات پازل کنار هم قرار گرفته و نوار سبزي پيوسته ايجاد مي نمايد.