طرح پیاده روسازی بلوار شهید قندی تهیه شد

طرح پیاده روسازی بلوار شهید قندی تهیه شد

طرح پیاده روسازی بلوار شهید قندی تهیه شد

 

در راستای تقويت حركت پياده و بالتبع آن زندگي شهروندی در یزد، طرح اجرائی پیاده‌روسازي بلوار شهید قندی توسط مریم انوری مهندس معمار حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شد. 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد:  این طرح بنا به درخواست منطقه سه شهرداری یزد تهیه شده که مواردی همچون: فضاهای تفرجگاهي، پارکینگ های حاشیه ای، عرصه های پذيرش سرریز فعالیت‌های واحدهای تجاری مجاور در آينده، فضاهایی جهت دفع آبهای سطحی، ایستگاه دوچرخه و همچنین مسیرهایی جهت حرکت دوچرخه سواران و نابینایان مورد توجه ویژه قرار گرفت.   

 

لازم به ذکر است طرح نوار سبز بلوار شهید قندی در اردیبهشت ماه سال 93 در کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به تصویب رسیده بود که در راستای پياده‌سازي آن طرح، الگوی كفسازي جهت اجرا به منطقه سه شهرداری یزد ارسال شده است.