طرح کفسازی باند شمالی خیابان مطهری تهیه شد.

طرح کفسازی باند شمالی خیابان مطهری تهیه شد.

طرح کفسازی باند شمالی خیابان مطهری تهیه شد.

 

طرح پیاده رو سازی باند شمالی خیابان مطهری حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه فرهنگیان توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شد.

 

مریم انوری گفت: این طرح براساس وضع موجود پیاده‌رو و هماهنگ با پیاده روهای اطراف تهیه که  اين امر منجر به پیوستگی پیاده روها شده است. وی افزود حفظ فضای سبز به جز در محل ايستگاه ‌هاي اتوبوس از جمله ویژگی های این طرح می‌باشد.  همچنین طراحی ایستگاه اتوبوس به گونه‌ای انجام شده است که تردد و دسترسی افراد به سهولت انجام گیرد. 

 

این طرح جهت اجرا به معاونت فنی و عمرانی ارسال شد.