طرح کفسازی فضای سبز کوچه سید فتح الدین رضا تهیه شد.

طرح کفسازی فضای سبز کوچه سید فتح الدین رضا تهیه شد.

طرح کفسازی فضای سبز کوچه سید فتح الدین رضا تهیه شد.

 

به دنبال ساماندهی معابر سطح شهر یزد، طرح کفسازی فضای سبز حاشیه کوچه سید فتح الدین رضا منتهي به خیابان امام در حوزه معاونت شهرسازی و معماری مورد بررسي و طرح آن تهیه شد.

 

مریم انوری گفت:  فضای سبز  کوچه سید فتح الدین در مجاورت برج و باروی قديم يزد قرار دارد که به آن اهمیت دوچندانی داده است. وی افزود به دلیل تردد کم وسایل نقلیه در این گذر، سعی در ایجاد پیوستگی فضایی گذر و فضای سبز در حین تأمین امنیت عابران شده است.

 

لازم به ذکر است حفظ فضای سبز، تأمین مسیرهای دسترسی، تمهیداتی در جهت حداقل رساندن آسیب به برج و بارو و ... از جمله اولویت های این طرح می باشد که جهت تاييد به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال شده است.