فیلم/ در سی و یکمین کمیسیون بررسی و تصویب طرح های شهرداری یزد چه گذشت؟

فیلم/ در سی و یکمین کمیسیون بررسی و تصویب طرح های شهرداری یزد چه گذشت؟