لیست دفاتر کارگزاری به همراه موقعیت بر روی نقشه

 

 

ردیف

نام دفتر

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

دفتر شماره 1

مهدی ورشویی

035-37249353

 میدان امام حسین (ع)، جنب اداره مخابرات، کوچه یکم

2

دفتر شماره 2

محمد حسین ارجمندی

035-37204656

 بلوار آزادگان، خیابان معراج (کارتن سازی)

3

دفتر شماره 3

سید حسین اعلایی

0353-8257051-3

 خیابان آیت ا... کاشانی، میدان شهدای محراب، ساختمان فرخنده، طبقه همکف

4

دفتر شماره 12

سید رضا موهبت

035-35262803

 بلوار پاکنژاد، خیابان آرزو 

5

دفتر شماره 21

محمدرضا بیکی بندرآبادی

035-36263642

 بلوار بسیج، روبروی منطقه دو شهرداری

6

دفتر شماره 22

محمد بابایی

035-36284595

 خیابان آیت ا... کاشانی، انتهای کوچه سازمان آب، روبروی کانون زبان

7

دفتر شماره 31

عبدالصمد لطیفی

035-38206470

 بلوار فردوسی، روبروی منطقه سه شهرداری

8

دفتر شماره 32

حمیدرضا تربتی

035-37249929

 میدان همافر، کوچه حج و زیارت

9

دفتر کوثر

سید علیرضا نبوی

035-36275752

 بلوار منتظر قائم، رویروی اداره برق