لیست طرح های اجرایی در سال 95

طرح های اجرایی 

- طرح اجرایی گذر 26 و 30 متری حدفاصل میادین  یزدباف و حج

تصویر طرح

- طرح اجرایی گذر 30 متری حجاب منشعب از بلوار آیت ا... خامنه ای و خیابان فضیلت

تصویر طرح

- طرح اصلاحی اجرایی  قسمتی از شبکه 24 متری گندم بار منشعب از بلوار آیت ا... خامنه ای

تصویر طرح

- طرح اجرایی شبکه 14 متری منشعب از بلوار مشیر واقع در میدان کسنویه

تصویر طرح

- طرح اجرایی خیابان 20 متری حدفاصل بلوار امام حسن (سنتو) و تقاطع خیابان خیام و فروردین

تصویر طرح

- طرح اجرایی بلوار 30 متری امام حسن (ع) حدفاصل بلوار علامه جعفری و بلوار مدرس

تصویر طرح 1- تصویر طرح 2

- طرح اجرایی شبکه 24 متری منشعب از بلوار استقلال (از جاده کوره ها تا بلوار نصر) 

تصویر طرح
-طرح اجرایی گذر 10 و 16 متری حدفاصل بلوار بهار آزادی و بلوار استقلال تصویر طرح

-طرح اجرایی قسمتی از خیابان جانبازان و اتصال آن به خیابان معراج

تصویر طرح

-طرح اجرایی بخشی از گذر مجاور آب انبار مریم آباد واقع در بلوار علامه جعفری

تصویر طرح
-طرح اصلاحی اجرایی گذر 12 متری بخشی از کوچه علمدار  10 منشعب از خیابان آذریزدی تصویر طرح

 

طرح پارک ها و نوار سبز

-  طرح فضای سبز کوچه یک جوان واقع در بلوار جوان تصویر طرح   دتایل     مقطع طولی
- طرح پارک، فضای سبز کوچه سه جوان واقع در بلوار جوان تصویر طرح پلان اندازه گذاری  
- طرح پارک، فضای سبز بلوار فردوسی تصویر طرح پلان اندازه گذاری    
- طرح فضای سبز بلوار سعادت واقع در شهرک رزمندگان تصویر طرح    
- طرح ساماندهی و فضای سبز محله شیخداد واقع ئر خیابان انقلاب تصویر طرح دتایل  
- طرح پارک محله ای باغ  گلکار تصویر طرح مقطع طولی  
- طرح فضای سبز کوچه 5 دیانت واقع در شهرک رزمندگان تصویر طرح 1 تصویر طرح 2  
- طرح فضای سبز با کدنوسازی 1-24-30-3   واقع در شهرک رزمندگان تصویر طرح پلان اندازه گذاری  
- طرح فضای سبز مجاور بلوار آزادگان، جنب کوچه 58 آزادگان با کدنوسازی 1-40-1-3 و 30-40-1-3 تصویر طرح 1 تصویر طرح 2  
- طرح و دستورالعمل بازپیرایی قسمتی از پارک ابوطالب واقع در میدان فیضیه تصویر طرح پلان اندازه گذاری  
- طرح فضای سبز واقع در شهرک گلستان آزادشهر با کدنوسازی 1-13-16-3 تصویر طرح پلان اندازه گذاری  
- طرح نوار سبز- پارکینگ بلوار امام جعفر صادق (ع) تصویر طرح الگوی کفسازی  

 

سایر طرح ها 

-اصلاح طرح ترافیکی بلوار شهید جعفرزاده به بلوار شهید قندی (تهیه طرح تفکیکی زمینی واقع در شهرک طوبی) 

      تصویر طرح         

- طرح پوسته اولیه تقاطع بلوار پروفسور حسابی و دانشجو

تصویر طرح      

- طرح ساماندهی اراضی مهرآوران مجاور دخمه

تصویر طرح      

- طرح تفکیکی قطعه  زمینی واقع در بلوار فضیلت

تصویر طرح      

- طراحی پارکینگ بلوار شهید قندی

تصویر طرح   تصویر طرح       

- طرح معماری محوطه سازی سایت آتش نشانی بلوار صابر یزدی

تصویر طرح      

- طرح تفکیکی زمینی واقع در بلوار خاتم

تصویر طرح      

- طرح کفسازی گذر حاج یوسف

تصویر طرح      

- طرح کفسازی گذر خواجه خضر

تصویر طرح      

- طرح سرویس بهداشتی پشت مسجد امیرچقماق

تصویر طرح      

- طرح کفسازی گذرهای اصلی بافت قدیم  شهر یزد

تصویر طرح تصویر طرح    تصویر طرح       تصویر طرح  

- طراحی معماری مجموعه فرهنگی، خدماتی و پارکینگ محله فهادان

تصویر طرح تصویر طرح    تصویر طرح