مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

 

کارگروه روان سازی صدور مجوزها 

هدف :

تسهیل و تسریع در صدور مجوز ها به ویژه پروانه ساختمانی در حوزه شهرسازی و مناطق

رفع نواقص و خلاء های قانونی موجود در ضوابط و مقررات جاری

اقدامات انجام شده:

مرور ضوابط طرح تفصیلی پیشنهادی و رفع نواقص آن جهت گذراندن تصویب نهایی در کمیسیون ماده پنج

تسهیل در صدور پروانه ساختمانی، کاهش مدت زمان صدور پروانه، صدور پروانه تک برگی سیستمی

 تهیه پیشنهاد ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره11 ماده صد قانون شهرداری ها

بررسی ضوابط و مقررات حاکم بر تعیین نوع ملک موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

بررسی ضوابط و مقررات حاکم بر اراضی با کاربری باغات و املاکی که نوع ملک، باغ تشخیص داده شده است.

 تدوین تعرفه سال 1394

 

 

تک برگی شدن پروانه ها

با عنایت به اینکه طراحی دفترچه های شناسنامه ساختمانی مربوط به حدود 24 سال پیش و به صورت دستی می باشد و همچنین با توجه به حجم اطلاعاتی که در حال حاضر باید در پروانه درج گردد (از قبیل تعدد مهندسان طراح و ناظر و اطلاعات مربوط به آتش نشانی و طبقات ساختمان به صورت جداگانه) و با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه اطلاعات مالک و ملک در سیستم شهرسازی ورود می گردد، پیشنهاد شد خروجی های سیستم در کاغذهای مخصوص چاپ و پروانه ها و گواهی های بعدی بصورت تک برگی صادر شود و جایگزین دفترچه های شناسنامه قبلی گردد. 

 

تسهیل در صدور پروانه  (صدور پروانه در دو هفته / رایگان شدن پروانه تا زیربنای  400 مترمربع)

در راستای تسهیل در روند صدور پروانه و تشویق شهروندان جهت اخذ پروانه، برای اصلاح دیدگاه غلط مبنی بر مشکلات اخذ پروانه از شهرداری برای اراضی مجاز از نظر ضوابط شهرسازی ظرف مدت حداکثر 14 روز پروانه شهرسازی صادر می گردد.

در ضمن پیشنهاد گردید ساختمان های مسکونی و ویلایی تا زیربنای 400 مترمربع از پرداخت عوارض زیربنا معاف بوده و بنابراین می توان گفت برای تعداد زیادی از املاک صدور پروانه ظرف حداکثر 2 هفته و بصورت رایگان صورت می گیرد.

 

پروانه شهرسازی

از آنجا که براساس یک دیدگاه در سطح جامعه اخذ پروانه ساختمان از شهرداری یک فرآیند پیچیده و با صرف زمان و هزینه زیاد می باشد، در حالی که بیشترین زمان و هزینه صرف شده، خارج از شهرداری و غیر مرتبط با وظایف شهرداری می باشد، و از آنجا که مراحل و هزینه های خارج از شهرداری در مراحل میانی صدور پروانه قرار دارد، تمام زمان و هزینه به نام شهرداری تلقی می گردد. لذا پیشنهاد شد پس از اخذ مدارک اولیه از مالک و براساس زیربنای درخواستی مالک (البته در حد مجاز) ضمن اخذ عوارض شهرداری، پروانه شهرسازی صادر گردد.

مالک تا سه سال از زمان صدور پروانه شهرسازی فرصت دارد نسبت به تهیه نقشه دلخواه و انتخاب ناظر ذیصلاح اقدام نموده و با ارائه مدارک تکمیلی و بدون اخذ ما به التفاوت عوارض، پروانه ساخت صادر می گردد.

که این موارد مورد تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته و برای اجراء به شهرداری ابلاغ گردید.